posted: 24.04.2019 13:30

Projekt „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika“ umożliwił modernizację dróg prowadzących do celów turystycznych na pograniczu czesko-polskim

Pardubice/Červená Voda (17.4.2019) – Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika, pod takim tytułem występuje zakończony projekt europejski, który uroczyście zaprezentowali przedstawiciele Kraju Pardubickiego i Województwa Dolnośląskiego w miejscowości Červená Voda. Do przecięcia symbolicznej wstęgi przy tablicy pamiątkowej nawiązała profesjonalna konferencja i przegląd nowych odcinków.

Projekt obejmuje modernizację dwóch odcinków dróg w miejscach, gdzie skupia się wielka ilość ciekawych atrakcji turystycznych,“ powiedział hetman Martin Netolický. „W naszym regionie jest to obszar Králicka, a Województwo Dolnośląskie zdecydowało się na okolice ośrodka narciarskiego Czarna Góra. Projekt o wartości 176 milionów koron był w 90 procentach współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, udział województw to dziesięć procent,“ dodał hetman.

„W naszym województwie projekt dotyczy około sześciu kilometrów modernizacji drogi III/04314 od skrzyżowania z I/43 – Boříkovice aż do Červené Vody na skrzyżowaniu z I/11, w Polsce około 12 kilometrów na odcinku Stronie Śląskie – Czarna Góra – Idzików. Pomoże nam to poprawić infrastrukturę w tym coraz częściej odwiedzanym regionie,“ powiedział wicehetman ds. Transportu i Usług Transportowych Michal Kortyš.

Szczególną uwagę przy wyborze dróg do tego projektu zwrócono na dostępność do ważnych kulturowo-historycznych i atrakcyjnych turystycznie miejsc Masywu Śnieżnika po stronie polskiej oraz w południowej części Gór Orlickich po stronie czeskiej. Obszary te stanowią główny potencjał rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. „Po stronie czeskiej znajdziemy piękne naturalne miejsca przyrodnicze, takie jak górny strumień Cichej Orlicy, Park Przyrody Suchý vrch-Buková hora, Park Przyrody Jeřáb, Rezerwat Przyrody Hynkovice lub Pomnik Przyrody Čenkovička,“ dodała Radna ds. Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Hana Štěpánová i kontynuowała: „Poza tym znajduje się tu także Muzeum Fortyfikacji Czechosłowackich – twierdza Bouda i dwa ośrodki narciarskie – Červená Voda i Čenkovice.“

Po stronie polskiej głównym celem turystów jest ośrodek narciarski Czarna Góra, który oferuje jedne z najlepszych warunków śniegowych na tym obszarze i jest doskonałym miejscem do nauki jazdy na nartach i snowboardzie. Niedaleko znajduje się Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie o głębokości 100 metrów z ogromnymi stalaktytami i szkieletem niedźwiedzia. Kolejna atrakcja w okolicy również znajduje się pod ziemią, w byłej kopalni uranu w Kletnie, gdzie dziś można zobaczyć głównie atrakcyjne minerały. Uzdrowisko Lądek Zdrój przyciąga turystów swoimi słynnymi źródłami termalnymi. Jest jednym z najstarszych miast uzdrowiskowych w Europie.

Całkowite koszty projektu Dofinansowanie UE /85 + 5/
EUR CZK EUR CZK
Część polska 3 991 508 103 779 214 3 592 357   93 401 293
Część czeska 2 526 717   68 221 366 2 274 046   61 399 229
Łącznie 6 518 226 172 000 580 5 866 403 154 800 522

 

Wykonawca robót budowlanych:                          Terminy wykonania:

część czeska: HABAU CZ s.r.o. České Budějovice         część czeska: 1.3.2018 – 16.10.2018 r.

część polska: SKANSKA S.A. Warszawa                          część polska: 1.7.2017 – 30.11.2018 r.

 

Autor: Kraj Pardubicki

Go back to the articles list