posted: 16.09.2015 08:26

Podpisanie dokumentów dot. EUWT NOVUM – 15.9.2015

Dnia 15 września 2015 r. na szczycie Śnieżki spotkali się wszyscy partnerzy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Powodem ich spotkania było uroczyste podpisanie podstawowych dokumentów niezbędnych do powołania Ugrupowania. Ugrupowanie to organizowane było od ponad trzech lat, a we współpracę zaangażowanych zostało dziewięciu partnerów: Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki i Kraj Liberecki oraz polskie i czeskie części Euroregionów Glacensis i Nysa. EUWT NOVUM jest nową platformą polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, stanowiącą przyszłość regionalnej współpracy transgranicznej, obejmującej zagadnienia wspólne dla wszystkich członków, przede wszystkim infrastrukturę transportową, edukację i bezpieczeństwo.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla nowo powołanego EUWT NOVUM było posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, jakie odbyło się 22 października 2015 r. w Jeleniej Górze, w której mieści się siedziba Ugrupowania. Na posiedzeniu wybrano Prezydium – funkcję przewodniczącego powierzono hetmanowi Kraju Kralowohradeckiego Lubomírowi Francowi, a funkcję wiceprzewodniczącego wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego Andrzejowi Kosiórowi. Czeskie przewodnictwo potrwa dwa lata. Po upływie tego okresu nastąpi zmiana stron. Stanowisko dyrektora przydzielono stronie polskiej. Na sześcioletnią kadencję wybrano Bartosza Bartniczaka, wykładowcę akademickiego, który zajmuje się tematyką projektów międzynarodowych. Jego zastępcą został po stronie czeskiej Miroslav Vlasák, członek Rady Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis, burmistrz miasta Žacléř.

Na inauguracyjnym posiedzeniu nowo wybrani przedstawiciele stwierdzili, że podstawowymi dokumentami, na których opierać się będą pierwsze działania powołanego EUWT NOVUM, mają być „Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza 2014-2020” oraz bardzo przydatny dokument pn. „Analiza problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy” opracowany w ramach projektu realizowanego przez polsko-czeskie euroregiony pn. EUREGIO PL-CZ. Strategia określa podstawowe kierunki współpracy w poszczególnych dziedzinach. Natomiast analiza stanowi podsumowanie problemów zidentyfikowanych w przepisach prawa i rozporządzeniach, które utrudniają rozwój współpracy pomiędzy Polską a Czechami. Dzięki temu nowo powołana instytucja ma jasno określony kierunek swojego działania.

Go back